Förtroendevalda hos oss

Övergripande (5 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter och 21 ersättare som sammanträder 10 gånger per år. Ledamöterna och ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Namn
Kommunfullmäktige
Valberedningen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Revisorerna