Förtroendevalda hos oss

Bolag (5 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Degerforsbolagen AB
Degerfors Energi AB
Degerfors Industrihus AB
Degerforsbyggen AB
Degerforsbolagen AB:s årsstämmor