Förtroendevalda hos oss

Ombud (6 st)

Kommunen utser ombud till årsmöten, föreningsstämmor och andra sammankomster

Namn
Ombud årsmöte med samverkansorganisationen "Hopajola"
Ombud Hjälmarens vattenvårdsförbunds årsmöte
Ombud Gullspångsälvens vattenvårdförbunds årsmöte
Ombud Möckelns fiskevårdsområdesförening
Ombud Kommuninvest årsstämma
Ombud Intresseföreningen Bergslagets årsmöte