Förtroendevalda hos oss

Leif Spånbo (L)

Kontaktinformation

E-post:
leif.spanbo@degerfors.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Degerfors Energi AB Vice ordförande 2019-05-22 - 2023-05-31
Degerforsbolagen AB 1:e vice ordförande 2019-05-22 - 2023-05-31
Kommunala pensionärsrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialutskottet 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen 1:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14